I kjemiske reaksjoner i ødeleggelsesstedet, den doblebindinger i alkener og trippel i alkyner kan feste forskjellige partikler. Hva er lovene som regulerer denne prosessen? Oppførselen til asymmetriske homologer av etylen under hydrohalogenering og hydratisering ble undersøkt av den russiske forskeren VV Markovnikov. Han fant at reaksjonsmekanismen avhenger av hvor mye hydrogen er bundet til karbonet i dobbeltbindingen. Hypotesen som ble forsket av forskeren ble bekreftet etter funn innen atomets struktur. Markovnikov-regelen lagde grunnlaget for etableringen av en vitenskapelig teori som har praktisk anvendelse. Det gjør det mulig å organisere produksjonen av polymerer, smøremidler, alkoholer, mer rasjonelt.

Markovnikov regel

Markovnikov-regelen

Russisk forsker i hans arbeid mye tidviet til studiet av mekanismen for å feste asymmetriske reagenser til umettede hydrokarboner. I sin artikkel publisert på tysk i 1870 trakk VV Markovnikov det vitenskapelige samfunns oppmerksomhet på selektiviteten av vekselvirkningen av hydrogenhalogenider med karbonatomer som er tilstede i dobbeltbindinger i usymmetriske alkener. Den russiske forskeren citerte dataene han hadde fått eksperimentelt i sitt laboratorium. Markovnikov skrev at halogenet nødvendigvis forbinder karbonatomet, som inneholder det minste antall hydrogenatomer. En stor popularitet av forskerens arbeid ble kjøpt i begynnelsen av det 20. århundre. Hypotesen for samhandlingsmekanismen foreslått av ham ble kalt Markovnikov-regelen.

Liv og arbeid av en organisk forsker

Markovnikov regler
Vladimir Vasil'evich Markovnikov ble født25 (13 etter stil) av desember 1837. Han studerte ved Universitetet i Kazan, senere undervist ved denne skolen og ved Moskvauniversitetet. Markovnikov studerte oppførselen av umettede hydrokarboner i samspill med hydrogenhalogenider siden 1864. Inntil 1899 hadde forskere fra andre land ikke lagt vekt på konklusjonene fra den russiske kjemikeren. Markovnikov, i tillegg til regelen, oppkalt til hans ære, gjorde en rekke andre funn:

 • mottatt cyklobutandikarboksylsyre;
 • undersøkte oljen i Kaukasus og oppdaget det organiske stoffer i en spesiell sammensetning - naftener;
 • etablert forskjellen i smeltetemperaturen av forbindelser med forgrenede og rettlinjede kjeder;
 • viste isomerismen av fettsyrer.

Forskerens arbeid bidro sterkt til utviklingen av innenlands kjemisk vitenskap og industri.

Essensen av hypotesen fremsatt av Markovnikov

Vitenskapsmannen viet mange år til studiet av reaksjonerTilsetning av reagenser til umettede hydrokarboner med en dobbeltbinding (alkener). Han bemerket at hvis hydrogen er tilstede i forbindelsene, er det rettet mot det karbonatom, som inneholder flere partikler av denne typen. Anion forbinder tilstøtende karbon. Dette er Markovnikovs regel, dens essens. Vitenskapsmannen foreslo briljant partikkelenes adferd, og strukturen på den tiden hadde fremdeles ikke helt klare ideer. I henhold til regelen blir komplekse stoffer som har sammensetningen av HX, tilsatt til etylenkolbensene, hvor X:

 • halogen;
 • OH;
 • sur rest av svovelsyre;
 • andre partikler.

Den moderne lyden av Markovnikovs regelforskjellig fra forskerens ordlyd: hydrogenatomet fra HX-molekylet festet av alkenet er rettet mot det karbon i en dobbeltbinding som allerede inneholder mer hydrogen, og partikkelen X er rettet mot det minst hydrogenerte atomet.

regjering av Markovs eksempler

Mekanismen for vedlegg av elektrofile partikler

Vurder hvilke typer kjemiske transformasjoner som Markovnikov-regelen brukes på. eksempler:

 1. Reaksjonen av tilsetning til propenhydrogenklorid. Under samspillet mellom partiklene brytes dobbeltbindingen ned. Kloranionen sendes til det mindre hydrogenerte karbonet som var i dobbeltbindingen. Hydrogen interagerer med de mest hydrogenerte av disse atomene. 2-klorpropanformer.
  Markovnikov regel
 2. I tilleggsreaksjonen av vannmolekylet er hydroksyl fra sammensetningen egnet for mindre hydrogenert karbon. Hydrogen er festet til det mest hydrogenerte atom med dobbeltbinding.

Det er unntak fra det foreslåtteMarkovnikovs regel i de reaksjonene der reagensene er alkener, hvor karbon i dobbeltbindingen allerede har en rekke elektronegative grupper. Det velger delvis eltettheten til hvilket positivt ladet hydrogen vanligvis tiltrekkes. Regelen blir heller ikke observert i reaksjoner som går langs en radikal, snarere enn elektrofil mekanisme (Harish effekten). Disse unntakene forringer ikke fordelene ved regelen utledet av den utestående russiske organiske kjemikeren V. V. Markovnikov.