Kondensator er en av de vanligste elementene i elektroniske kretser. Typer av kondensatorer, noen av deres parametere, som motstand av en kondensator, blir vurdert i denne artikkelen.

Det kan sies at to metallelektroder,skilt av et lag med luft, og det er en kondensator. Hver av platene har sin egen terminal og kan kobles til en elektrisk krets. En slik enhet har visse egenskaper, og en av dem er kondensatorens motstand.

Kondensator eller, som det også kalles, kapasitans,er en veldig nysgjerrig enhet. Det er nok å si at det ikke overfører likestrøm. Hvis du ser på DC-passasjen fra dette synspunktet, er motstanden til kondensatoren meget stor, nesten uendelig for en konstant strøm.

Samtidig, i første øyeblikk når du kobler tilKapasiteten til DC-kretsen er dens ladning. Inne i det er det komplekse prosesser. Etter at kondensatoren er ladet, opphører strømmen praktisk talt. Men det er en nyanse, på grunn av kvaliteten på dielektriske. Uansett hvor god dielektrisk er, har den fortsatt en liten strøm gjennom den. Det kalles en lekkasjestrøm.

At lekkasjestrømmen fungerer som en indikator på kvalitetdielektrisk brukt til produksjon av kondensatorer. Jo bedre dielektriske, jo mindre lekkasjestrøm. Her kan vi vurdere en omstendighet: verdien av spenningen som kapasitansen er belastet er lekkasjestrømmen som strømmer gjennom dette ladede elementet. Derfor, ifølge Ohms lov, er det mulig å beregne motstanden til en kondensator. Det vil bli stort, lekkasjestrømmene til moderne tanker utgjør fraksjoner av en mikroampere.

Et litt annet bilde ser ut som nårkondensatoren er under påvirkning av vekselstrøm. Strømmen flyter fritt gjennom beholderen. Grunnen er at det er en prosess konstant lade-lade kondensatoren. Fremgangsmåte ifølge hvilket strømflyt i forbindelse med sin tap på grunn av tilstedeværelsen av motstanden i dette tilfellet, i tillegg til den aktive motstandstråder til stede kondensatorens kapasitans på grunn av sine prosesser, nemlig lading og utlading.

De elektriske egenskapene til det ferdige produktet avhengerfra mange faktorer. Disse inkluderer form, geometri, type dielektrisk. Det finnes ulike typer kondensatorer, som dielektriske de bruker vakuum, luft, plast, glimmer, papir, glass, keramikk, aluminium-elektrolytt, tantal-elektrolytt.

De siste to typer kondensatorer kalleselektrolytisk, har de vanligvis økt kapasitet. Andre kondensatorer kalles dielektrisk type - papir, keramikk, glass. Hver av dem har sine egne egenskaper, sin egen oppførsel med forskjellige parametere av elektrisk strøm, egne egenskaper og anvendelse.

Så er keramiske kondensatorer oftestbrukes i kretser for filtrering av høyfrekvent interferens, elektrolytisk - for filtrering av interferens ved lave frekvenser. Og sammen med en parallell tilkobling av keramiske og elektrolytiske kondensatorer, viser det seg det vanligste filteret som brukes i nesten alle kretser. I alle tilfeller er kapasitansen en fast verdi, for eksempel 0,15 μF.

Det er nødvendig å merke seg tilstedeværelsen av kondensatorervariabel kapasitet, i hvilken kapasitet endres avhengig av posisjonen til reguleringsknappen. Dette oppnås ved å endre den felles overlapping av kondensatorplatene. Som et spesielt tilfelle av variable kondensatorer er det såkalte trimkondensatorer. I dem kan kapasiteten også variere - men innenfor begrensede grenser og bare på scenen for å justere utstyret.

Nomenklaturen til kondensatorene som brukes er ganske enkelt enorm - både av typen dielektrisk og ved design.