Elektronisk transformator er en enhetelektromagnetisk type. Den består av en induktiv vikling, så vel som en magnetisk krets. En elektronisk transformator brukes til å konvertere vekselstrøm. Det finnes enheter i ulike elektriske apparater.

Også med deres hjelp samle strømforsyninger. For å koble enheten til forskjellige elementer. I dette tilfellet tas parameteren til terskelspenning, frekvens og strømledning i betraktning. For å forstå alt, bør du vurdere bestemte ordninger.

elektronisk transformator krets for skrutrekker

Tilkoblingsskjema gjennom kondensatormotstand

Gjennom en kondensator kan motstanden kobles tilenhver elektronisk transformator. Koblingsskjemaet inkluderer en modulator samt en transceiver. Konduktiviteten til strømmen av det angitte elementet må være minst 50 mikron. I dette tilfellet avhenger utgangsspenningen av antall motstander. I noen tilfeller bruk av bredbånds transceivere. Hvis vi vurderer modellen for strømforsyningen, brukes forsterkeren til terminaltype. Filtre er nødvendig for å stabilisere konverteringsprosessen. Utløsere benyttes fasetype.

elektronisk transformator krets ret251c

Tilkobling via to regulatorer

To regulatorer har lov til å koble tilbare lavfrekvent elektronisk transformator. Ledningsdiagrammet består av åpen type tetroder. I dette tilfellet er indikatoren for elementets begrensende konduktivitet 55 mikron. Direkte regulatorer er installert for reléet. Forsterkere finnes både operativ og toroformet.

For normal drift av forlengeren brukesto kontakter. Utløserkapasitansen må være minst 2 pF. Det er også viktig å være oppmerksom på utgangsspenningen på viklingen. I gjennomsnitt er det ikke over 40 V. Men med en høy grad av negativ motstand, kan denne parameteren øke dramatisk. Hvis vi vurderer ordningen for strømforsyningen, er tyristoren valgt dipol type. I dette tilfellet er den nåværende reduksjonsparameteren for elementet ikke mer enn 45 mikron. Maksimal inngangsspenning kan være 20 V. Kontaktorer brukes til å koble kondensatorer.

elektronisk transformator krets 24 volt

Bruk av trådstabilisatorer

Gjennom trådstabilisatorer kan kobles tilhøyfrekvent elektronisk transformator. Ledningsdiagrammet innebærer bruk av utløsere med en sekundær vikling. Tetroder i dette tilfellet er satt til reléet. For å øke de negative motstandsfiltrene blir brukt. Totalt 30 watt strømforsyninger krever to kontaktorer. Motstanderene brukes toroidal type. Parameteren for utgangsspenningen ved elementene overstiger ikke 45 V.

Diode bro tilkobling

Low Frequency Transformer til Diode Bridgekan kobles gjennom en regulator. For dette tetrode brukes med to filtre. Den nåværende konduktansen til elementet må være minst 55 mikron. Alt dette vil øke terskelmotstanden betydelig. Modulatoren for kretsen er valgt puls type. Hvis vi vurderer omformeren med en forsterker, må reléet kun brukes med isolatorer. I dette tilfellet vil motstanden ved transformatoren være ca 22 m. Utgangsspenningen på viklingen vil variere rundt 30 V.

Halogenlampeforbindelse

Til halogenlamper er tillatt å koble tilbare lavfrekvent elektronisk transformator. Ledningsdiagrammet består av dipolertypemotstander. Kondensatorer brukes med primærvikling. Filtre brukes til å stabilisere induksjonsprosessen. Totalt har kretsen to forsterkere. Reléet i dette tilfellet er installert bak kondensatorene.

Forlengeren må kun brukesåpen type. Den nåværende konduktansen av elementet er 55 mikron. Dermed bør motstanden ikke overstige 12 ohm. Utgangsparameteren avhenger av motstander. Hvis vi vurderer modeller med liten kapasitet, er denne parameteren omtrent 13 V.

elektronisk transformator krets får 03

Taschibra modell ledningsdiagram

Gjennom regulatoren kan kobles direkteTaschibra (elektronisk transformator). Ledningsdiagrammet innebærer bruk av en modulator med primærvikling. Direkte transceiver for kondensatoren er valgt i to faser. En Taschibra (elektronisk transformator) kan også kobles via en dipolmotstand. Enhetens ledningsdiagram innebærer i dette tilfellet bruk av en zener-diode.

Hvis vi vurderer en standardmodulator, såGjeldende konduktans er ca 60 mikron. I dette tilfellet overskrider motstanden ikke 12 ohm. Noen ganger brukte kablede reléer. I dette tilfellet blir expanderen tatt uten vikling.

Koble til en enhet RET251C

Denne elektroniske transformatoren (RET251C kretsvist nedenfor) kobles via to dipolmotstander. Kondensatorer brukes ofte uten modulator. I dette tilfellet avhenger inngangsspenningen av konduktivitetsparameteren. Som regel ligger det innenfor 40 mikron. Det er også viktig å merke seg at transistorer bare brukes i åpen type. Hvis vi vurderer at omformeren ikke har høy effekt, er kontakten installert med en enkelt forsterker. For å koble expanderen benyttet to isolatorer. Tetroderen må brukes med en dobbel regulator.

taschibra elektronisk transformator krets

Transformatorforbindelse GET 03

Den angitte elektroniske transformatoren (skjema GET 03vist nedenfor) er koblet via et kablet relé. Regulatoren brukes med to adaptere. Tyristor for tilkobling er tatt åpen. Modulatoren kan brukes med eller uten vikling. Hvis vi vurderer det første alternativet, er motstanden koblet til velgeren. I sin tur er tetroden installert av radial typen.

Hvis vi vurderer kretsen uten å svinge, motstandenDen brukes kun med utgangskontaktorer. I dette tilfellet er regulatoren satt for reléet. En forsterker i kretsen er ikke nødvendig. Den nåværende ledningsindeksen vil være ca 70 mikron. Dermed er motstanden i kretsen ikke over 30 ohm.

koblingsskjema for elektronisk transformator

Tilkoblingsskjema for modellen ELTR-60

For ulike kraftverktøy ofteDenne elektroniske transformatoren brukes. Kretsen for skrutrekker inkluderer en forsterker. Regulatoren brukes med to transceivere. Dermed er konduktiviteten til elementet ikke mindre enn 44 mikrometer. I dette tilfellet er tetroden brukt kondensortype. Utgangsspenningen til transformatoren avhenger av ledningsevnen til modulatoren.

Hvis vi vurderer en krets med en sving, såkondensatoren er installert bak reléet. Dermed er strømkonduktansen 35 mikron. Inngangsmotstanden er ikke mer enn 12 ohm. Hvis vi vurderer ordningen uten å svinge, må du bruke to forlengere. Utløseren i dette tilfellet blir brukt uten filter. Direkte kontrolleren er valgt drifts- eller pulstype.

Tilkobling av ELTR-70-enhet til 24 V-krets

Den angitte elektroniske transformatoren (krets 24Voltene er vist nedenfor) er koblet via en dipolregulator. Totalt trenger modellen to ledere. Utløseren for gjeldende konvertering er brukt åpen type. Også koblingsskjemaet til den elektroniske transformatoren har filtre som er installert bak viklingen. Direkte tetrode er valgt høy følsomhet. I denne ordningen bør konduktivitetsparameteren ikke overstige 60 mikron. Alt dette vil holde utgangsbestandigheten på et stabilt nivå.

Transceiveren i kretsen bruker en lav frekvensskriver. Forskjellige forsterkere brukes til å øke induksjonshastigheten. De er installert med eller uten kondensatorer. Hvis vi vurderer det første alternativet, brukes reléet med sekundærviklingen. Når det gjelder tilkobling uten kondensatorer, brukes i dette tilfellet en transceiver.

elektronisk transformator krets

Tilkobling av transformatoren TRA110

Kablingsskjema for elektronisk transformatorinnebærer installasjon av en kablet styreenhet. Transceivere brukes kun med dinistorer. Totalt er det nødvendig med to kondensatorer for normal drift av modellen. Utvidelsens kapasitet må være minst 4 pF. I dette tilfellet er reléet installert bak sekundærviklingen.

Hvis vi vurderer et system med en trigger, så fornormal transformator drift vil kreve isolatorer. Thyristor for ham er valgt med kontaktorer. Hvis vi vurderer en transformator uten en utløser, er det i dette tilfellet nødvendig å installere en utgangstypemodulator. Nåværende konduktivitet må være minst 50 mikron. Motstander brukes kun vektortype.