I samsvar med nasjonal lovgivning,organisasjoner og individuelle entreprenører på en kontrakt basis, med en passende lisens, kan ha både juridiske enheter og fysiske tjenester for å beskytte sine interesser og rettigheter.

Vilkår for private detektiver og sikkerhetstrukturer er definert av en egen lov. I praksis er det ikke uvanlig at ansatte i slike organisasjoner har råd til mye mer enn tillatt. For å overgå myndighet, fastslår lovgiveren hva som faktisk er sagt i artikkel 203 i straffeloven i Russland, straffesansvar.

203 Artikkel укрф

Beskrivelse av den enkle sammensetningen

Når det gjelder den første straffeloven,enkel kriminalitet. Det finner sted når et medlem av en privat sikkerhetsorganisasjon (med forbehold om å ha det riktige sertifikatet) eller en privat detektiv utfører handlinger som går ut over deres myndighetskrav fastsatt ved lov og derved signifikant bryter lovlige interesser og rettigheter til juridiske personer og enkeltpersoner eller interesser stat og (eller) samfunn, beskyttet av loven.

Når de kvalifiserer for første del av straffelovens artikkel 203, straffes straffene i form av:

  • en fin i mengden av 100 til 300 tusen rubler. eller i mengden av den dømte personens inntekt, inkludert lønn, i en periode på 1 til 2 år
  • begrensninger på frihet i en periode på opptil 2 år;
  • tvangsarbeid (opptil 2 år) med byrder i form av retten til å holde kontor i en bestemt stilling eller utføre en bestemt arbeidsaktivitet i en periode på opptil 2 år.

Kvalifiserende tegn

Artikkel 203 i Russland

I del to av artikkel 203 i straffeloven i Russland somsom kjennetegner kriminell handling, er bruk av våpen eller spesielle midler som erstatter det, noe som resulterte i forekomst av konsekvenser for offeret, betraktet som grav (inkludert død).

Sanksjon uttrykkes i den skyldiges mangelfrihet i opptil 7 år med ytterligere straff i form av et forbud mot gjennomføring av en bestemt type aktivitet og opphold i visse stillinger opptil 3 år.

Egenskaper av objektet

Objekt av forbrytelsen, klassifisert etter 203artikkel i straffeloven i Russland, er prosedyren fastsatt av lovgiver for utførelse av privat sikkerhet og detektiv aktiviteter. I tillegg refererer det til borgernes helse, som ble skadet som følge av ulovlige handlinger av ansatte i disse organisasjonene.

Legg merke til at det er kjent med ordren under hvilke private aktiviteter (detektiv og sikkerhet) skal utføres, finnes i loven i Russland, nr. 2487-1, vedtatt 11. mars 1992.

Karakteristisk for den objektive siden

Artikkel 203 i Russland med kommentarer

I henhold til artikkel 203 i straffeloven i Russland, den objektive sidenav den aktuelle ulovlige handling uttrykkes i forhold til lovene som er fastsatt ved lov og gitt av den aktuelle lisensen, i strid med oppgavene til denne type tjeneste.

I samsvar med loven, private detektiverDet er forbudt å skjule fakta om at de har blitt kjent med forbrytelser begått eller forberedt fra rettshåndhevende organer, og også etterligne politibetjente og samle inn opplysninger om personliv, religiøse og politiske overbevisninger fra enkeltpersoner.

Dermed overskytelsen av de skyldige partenekrefter (dette er også nevnt i kommentarene til 203 artikkel i straffeloven) kan være involvert, hvis begått handlinger forbudt ved lov (med bruk av vold eller trusler), og hvis de handlinger som er begått utenfor omfanget av reglene som er definert i lisensen for aktiviteten ( sikkerhet og detektiv). Enhver aktivitet av denne typen er i strid med oppgaver av sikkerhets- eller detektivtjenester. Vaktmaktens eller detektivets krefter i avtalene som inngås med klientene er spesifisert.

Sammensetningen av artikkelen er viktig. Med andre ord, for at kriminaliteten skal bli erklært fullført, må det være en sosialt farlig konsekvens.

Emne og subjektiv side

Kriminaliteten blir analysert, uttrykt iOverordnet autoritet, har et spesielt emne. Slik er arbeidstakeren til et privat sikkerhetsselskap, forutsatt at han har et passende identitetskort eller en privat detektiv.

Den subjektive siden er definert som direkte hensikt.

Kommentarer til artikkel 203 i straffeloven i Russland

kommentarer til artikkel 203 i straffeloven i Russland

Overflod av autoritet, forplikteti motsetning til de oppgaver som er tildelt private detektivbyråer, oppstår når handlinger av gerningsmannen er rettet mot å bryte loven eller er knyttet til etableringen av hindringer for rettsvesenets og / eller rettshåndhevelsens virksomhet. Vi bemerker også at ifølge loven har personer som er lisensiert til detektiv- og sikkerhetsvirksomhet rett til å bruke spesialutstyr, og sistnevnte har også våpen.

I samsvar med kommentarene til artikkel 203 i straffeloven i Russland, har en sikkerhetsvakt et overskudd av krefter som har samme juridiske karakter som en lignende forbrytelse begått av en privat detektiv.

Bruken av vold eller trusselen om sin kommisjon -Dette er en kvalifiserende attributt angitt i normens andre del. Det kan utføres ved hjelp av våpen eller spesielle midler og medføre konsekvenser, inkludert grav. Kommentarene bestemmer at vold kan uttrykkes i handlinger som er relatert til fysisk påvirkning av offeret: for eksempel å forårsake smerte, skade, binde, håndjern osv.

Under trusselen om vold mot en persondet bør bare forstås trusselen om å forårsake fysisk påvirkning. I tilfelle av intimidering ved ødeleggelse av eiendom, utpressing, er kvalifikasjonen i henhold til kommentert artikkel utelukket.